C | Faktöriyel Hesabı ve Üs Alma

C | Faktöriyel Hesabı ve Üs Alma

Soru: Birden çok işlevi olan bir uygulama yazacağız. Programımız istenildiğinde faktöriyel hesaplayıp, istenildiğinde ise üs (kuvvet) hesaplayacaktır. Programımız girişte önümüze 2 seçenek sunup faktöriyel seçilirse bir sayı girilmesini istesin. Ardından sayının faktöriyelini hesaplayıp ekrana yazsın. İkinci seçenek olan üs alma seçildiğinde ise bir sayı ve bir üs (kuvvet) istensin. Örneğin sayı olarak 2, üs olarak 3 girildiğinde …

C | Palindrom Sayıları Bulmak

C | Palindrom Sayıları Bulmak

Soru: Kendisi ve tersi birbirine eşit olan sayılara palindrom sayı denir. Örneğin 1221 sayısının tersi de 1221’dir ve bu sayı palindromdur. Öyleyse klavyeden girilen sayının palindrom olup olmadığını test edip palindromsa sayı palindromdur, değilse sayı palindrom değildir çıktısı üreten kodu C diliyle yazınız. Katkı: 1. uygulamada bir sayıyı nasıl terse çevireceğimizi öğrenmiştik. Şimdi ise ufak değişikler ile …

C | Mükemmel Sayıları Bulmak

C | Mükemmel Sayıları Bulmak

Soru: Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. 6 bir mükemmel sayıdır. Çünkü 6’nın pozitif bölenleri 1,2,3 ve 6’dır. Kendisi hariç diğer bölenlerini toplarsak 1+2+3=6 eder. Öyleyse 1-10000 aralığındaki tüm mükemmel sayıları bulacak programı C dili ile yazınız. Katkı: İç içe döngü kullanımı ve n2 karmaşıklığında algoritma kurabilme yeteneği. İpucu: Bir …

C | Sayı Tahmin Oyunu

C | Sayı Tahmin Oyunu

Soru: Bilgisayar 0-100 aralığında rastgele bir sayı tutsun ve bizden tahmin ederek bu sayıyı bulmamızı istesin. Eğer tahminimiz tuttuğu sayıdan küçükse daha büyük bir sayı girmemizi, büyükse daha küçük bir sayı girmemizi istesin. Sayıyı doğru tahmin ettiğimizde ekrana bir tebrik mesajı yazdırsın. Bu işlemleri yapacak kodu C diliyle yazınız. Katkı: Rastgele sayı üretme, if-else yapısı …

C | Girilen Sayının Tersini Yazdırma

C | Girilen Sayının Tersini Yazdırma

Soru: Klavyeden girilen sayının tersini ekrana yazdıran kodu C dilinde yazınız. Katkı: Giriş seviyesinde kod yazma ve algoritma kurma becerisi. İpucu: ‘%’ (mod alma) operatörü ile bir sayının 10’a göre modu alınırsa sayının birler basamağını verecektir. Kütüphaneler: Bu uygulama için kodunuzu yalnızca <stdio.h> kütüphanesini kullanarak yazmaya çalışın. Başlangıç: Algoritmayı kurmakta zorlanıyorsanız ilk olarak yalnızca 4 …